HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ay tutulmasında hangi dualar edilir? Ay tutulmasında kılınacak namazlar!

Son 6 asrın en uzun ay tutulması bugün (19 Kasım 2021 Cuma) gerçekleşecek. Bugün gerçekleşecek ay tutulması ile birlikte Küsuf ve Husuf namazlarının nasıl kılındığı Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tutulmanın gece başlayacağı ve 3.5 saat boyunca Kuzey Amerika'dan izlenebileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Ay tutulmasında hangi dualar edilir? Ay tutulmasında kılınacak namazlar!

Ay tutulması bugün gerçekleşecek ve Türkiye'den görülmeyecek. Husuf namazı, ay tutulması gerçekleştikten sonra evde tek başına kılınan nafile namaza denir. Küsuf namazı ise güneş tutulması gerçekleştikten sonra kılınan nafile namazdır. İşte merak edilenler...

İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulmasının gerçekleşmesinin ardından kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazınki gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 veya 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı öne sürülüyor. Ancak kılındığında için de besi yoktur yani caizdir denilmiştir. (İmam-ı A'zam'a göre)

Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.

Ay tutulmasında hangi dualar edilir? Ay tutulmasında kılınacak namazlar!

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Güneş tutulması gerçekleştikten sonra kılınan nafile namazdır. En az iki rekattır. Kıraati gizli ya da açıktan olabilir diyenler olduğu gibi gündüz kılınacağı için kıraatin gizli okunması gerektiğine dair görüşlerde vardır. Ay tutulması namazı gece kılındığı için açıktan okunur. İmam namazdan sonra cuma hutbesi yapar gibi iki hutbe okuyup cemaati hayırlı amel uygulamaya ve günahların tövbesine davet eder. Güneş tutulmasındaki küsuf namazı, güneşin açılması ya da tutulmuş halinde batmasıyla kaçırılmış olur. Ay tutulmasında kılınan husuf namazı da Ay'ın açılması ya da Güneş'in doğmasıyla kaçırılmış olur.

.HADİS-İ ŞERİF: "Rasûlullah (SAV) iki rek'at namaz kıldı ve rek'atlarda ayakta duruşları (kıyamı) uzun yaptı. Sonra geri döndü, güneş açılınca da şöyle buyurdu: "Bunlar, Allah'ın kendisiyle kullarını korkuttuğu belgelerdir. Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en yeni kıldığınız namaz gibi namaz kılınız" (Buhârî, Küsuf, 6, 14; Müslim, Küsûf, 21, 24; Ebû Dâvud, İstiskâ, 3, 4).

KÜSUF VE HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

 1. REKAT
 • "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.
 • "Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
 • Sübhaneke okunur
 • Euzü-besmele çekilir
 • Fatiha Suresi okunur
 • Zammı sure okunur
 • Rüku'ya gidilir
 • Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
 1. REKAT
 • Ayağa kalkarak kıyama durulur
 • Besmele çekilir
 • Fatiha Suresi okunur
 • Kur'an'dan bir sure okunur
 • Rüku'ya gidilir
 • Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
 • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

33 defa "Allâhü Ekber" diye tekbir getirip ardından:

"Sübhânallâhi ve'l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm." denir.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK ESMA VE ZİKİRLER

 • 312 kez Ya Rakiybu

 • 75 kez Ya Muzillu

 • 14 kez Ya Vehhab

 • 100 kez Ya Gaffar

 • 1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

 • 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

 • 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

HZ. MUHAMMED'İN HİLAL'İ GÖRÜNCE OKUDUĞU DUA:

"Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân selâmet ve İslâm hilâli eyle! Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah'tır." (Tirmizî, Deavât, 50)

KURAN-I KERİMDE GÜNEŞ VE AY İLE İLGİLİ AYETLER

(Yâsîn Suresi), 37. Ayet
Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

(Yâsîn Suresi), 40. Ayet
Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

(Fussilet Suresi), 37. Ayet
Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Yûnus Suresi), 5. Ayet
O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

(Ra'd Suresi), 2. Ayet
Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

(Furkân Suresi), 45. Ayet
Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

(Furkân Suresi), 46. Ayet
Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.


Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler