HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı”nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Baykar gibi kurumlarla enkaz ve hasar tespiti yapabilecek insansız hava ve kara araçları geliştirmek için çalışma yapacaklarını duyurdu. Araç muayene istasyonları gibi binaların da periyodik olarak muayeneye tabi tutulacağını kaydeden Kurum "Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri'ni hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirile İstanbul’da 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda kapanış konuşması yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bakan Kurum, İstanbul'da üçüncüsünü 135'i bulan kurul üyeleriyle yaptıkları toplantının ana gündem maddesinin Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Devletimiz, 11 ilimizde gerek arama-kurtarma gerek inşa faaliyetlerini gerek kalıcı konutlarla ilgili yapım sürecini eş zamanlı bilim insanlarımızın katkılarıyla, önerileriyle, çalışmalarıyla yürütmektedir. Bu kapsamda tüm deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Deprem bölgesindeki illerimizde 876 bin 125 bağımsız bölüm olan 312 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Bugün itibarıyla 78 bin konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık, 42 bin konutun da temellerini attık."

Bölgede ticaretin eski hareketliliğine kavuşması için 936 küçük sanayi sitesinin de yapımına başladıklarını dile getiren Kurum, "11 ilimizde 319 bin konutumuzun temellerini de inşallah mayıs ayı sonuna kadar atacağız. Bu konutları da inşallah 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ardından da hasar tespitlerle birlikte, gerek rezerv alanlarda gerek şehrin merkezinde yapacağımız çalışmalarla birlikte ilk etapta 650 bin konutun yapımını 11 ilimizde başlatmış olacağız. Yeni evine kavuşmayan hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız." diye konuştu.

81 İLE ERKEN UYARI GÖZLEM İSTASYONU

Bakan Kurum, bilim insanları ve kurumlarla birlikte toplantıda vardıkları sonuçları ve yapacakları uygulamaları da paylaştı.
Afet riski yüksek bölgelerde geçici barınma alanlarına dair altyapıyı hızlıca kuracaklarını kaydeden Kurum, son derece kritik bir çalışma olan tüm afet türlerine dair erken uyarı gözlem istasyonlarını 81 ilde kuracaklarını, vatandaşın olası afetlere dair en erken şekilde haberdar olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kurum, tüm millet bahçelerini afet toplanma alanı ve geçici barınma bölgesi konseptlerine uygun hale getireceklerini, bunun için ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları ve teknolojileri süratle bu alanlara yerleştireceklerini aktardı.

AA-20230407-30791662-30791660-TURKIYE_ULUSAL_RISK_KALKANI_MODELININ_3UNCU_TOPLANTISI_ISTANBULDA_BASLADI

Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim statülerinde Afet Bilgisi derslerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kurum, afet anında iletişimin kesintisiz devam edebilmesi için tüm şehirlerdeki sabit ve mobil baz istasyonlarına dair verimlilik çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Kurum, tüm çalışmalarına altlık olacak ve çok kritik bir öneme sahip Türkiye'deki diri fay haritası ve diğer afet türlerine dair risk haritalarının güncellemelerini bilim insanlarıyla tamamlayacaklarını ve milletle 7/24 kesintisiz bir şekilde paylaşılır hale getireceklerini söyledi.

"RADYE TEMEL KULLANIMINI BAZI YERLERDE ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

İnşa faaliyetlerinin olmazsa olmazı mikro bölgeleme etütlerini ülkenin en ücra köşesinde yapılan inşa faaliyetlerine kadar yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması konusunda gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız. Türkiye'de dere yatakları ve sıvılaşma riski yüksek bölgeleri imara kapatma, kat eksiltme, kamulaştırma yoluyla yeşil alana çevirme gibi çalışmaları kararlılıkla uygulayacağız. Riskli bölgelerde imara kapatılacak yerleri belirleyeceğiz. Yine riskli alanlarda kat yüksekliklerini sınırlandıracağız. Radye temel kullanımını gerekirse bazı yerlerde zorunlu hale getireceğiz. Tüm bu çalışmalarda görevlendirilmek üzere, binlerce mimar, mühendis ve şehir plancısını istihdam edeceğiz. Dere yataklarında veya heyelan ve taşkın riski bulunan yerlerdeki binaların tespitlerini tamamlayacak, uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecine dair planlamaları hızlandıracağız. Risk altındaki şehirlerimizde, su ve kanalizasyon altyapısını yenileyeceğiz. Bu bölgelerde inşa faaliyetlerine kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Bakan Kurum, ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tünelleri ülke sathında yaygınlaştıracaklarını, hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık binaları gibi vatandaşlara hizmet veren kamu binalarını riskli bölgelerden kaldırma işlemlerini hızlandıracaklarını söyledi.

Uygulamalarını, şehrin var olan kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun tasarlayacaklarını aktaran Kurum, tüm kamu binalarının ve vatandaşların toplu halde bulunduğu alanların afetlere karşı dayanıklılık testlerini tamamlayacaklarını aktardı.

"BİNALAR PERİYODİK MUAYENE TABİ TUTULACAK"

Çok katlı ve özel mimari yapılar, otel ve AVM'ler, 20 kat üstü yapılar, termik santraller, büyük barajlar için Yapı İzleme Sistemleri'ni kuracaklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye Bina Envanteri'ni hazırlayacağız. Bu binalarımızın risk durumlarının tespitini tamamlayacağız. Afet sonrasında oluşan zarar ve hasar tespitine dair dijital veri havuzu oluşturacağız, devletin tüm birimlerinle entegrasyonunu sağlayacağız. Boyutları ve ergonomisiyle gerektiğinde binalara yaklaşacak ve hatta içinde gezebilecek kabiliyette insansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Yapı sektörümüzü yakından ilgilendiren bir kararımız da şudur; tüm inşa süreçlerimizde çerçeveli perdeli ve panel sistemlerini, hafif beton ve çelik lif katkılı betonlar, kauçuk ve çelik sismik izolatör uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri'ni hayata geçireceğiz. Kullandığımız araçlar, otomobiller nasıl periyodik olarak muayeneye tabi tutuluyorsa Türkiye'de tüm binalar da aynı periyodik muayenelere tabi olacaklar. Tüm yapılarımızı mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşturacağımız yeni bir birim tarafından muayene edeceğiz."

"İNSANSIZ HAVA VE KARA ARAÇLARI GELİŞTİRİLECEK"

Kurum, "Boyutları ve ergonomisiyle gerektiğinde binalara yaklaşacak, enkaz ve hasar tesptiti yapacak insansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Hem Baykar hem de diğer insansız hava aracı geliştiren kuruluşlarımızla, bu enkazda ve hasar tespitinde çalışacak insansız araç geliştirme çalışması yapacağız." ifadelerini de kullandı.

Bakan Kurum, güneş enerjisi kullanan, kendi suyunu tutan, biriktiren ve biriken suyu peyzaj alanlarında kullanan yeşil bina modelini tüm mevzuatlarına işleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin uygun olan her yerinde, ahşap ve yöreye özgü uygun doğal yapı teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayacaklarını aktaran Kurum, yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı, sıfır atık uyumlu ve ekolojik özellikli malzemelerinin kullanımını daha da yaygınlaştıracaklarını ifade etti.


Express

En Çok Aranan Haberler