Kaymakam kimdir?

Kaymakam kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu yönetim sisteminde her ilçenin mülki idare amirine kaymakam denir. Parlamenter yönetim sisteminde kaymakam, hükûmet adına görevler yürütürdü. Hükûmet adına görevler yürüttüğü için kaymakamlık binalarına genellikle hükûmet binası ya da konağı adı da verilirdi. Cumhurbaşkanının ilçedeki idari yürütme vasıtası olan kaymakam olabilmek için öncelikle İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olmak gereklidir. Ardından üç yıl süren bir eğitim ve sonrasında müşterek kararname ile kaymakam olarak atanılabilir. İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Evrak Şefliği, İşlemler Şefliği, İlçe Hukuk İşleri Şefliği, İlçe Bilgi İşlem Şefliği, İdare ve Denetim Şefliği ve İlçe Sosyal Etüt ve Proje Şefliği kaymakamlığa bağlı olan birimlerdir.

kaymakam Haberleri