HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla kaç işçi alacak? KPSS şartı var mı? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla işçi alınacağına yönelik haberler sonrası vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları ve işçi alımı şartları merak konusu oldu. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla kaç işçi mi? KPSS şartı var mı? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla kaç işçi alacak? KPSS şartı var mı? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan ilan göre; İŞKUR üzerinden sürekli işçi alınacak. Basına da yansıyan duyurunun ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla kaç işçi alacak? KPSS şartı var mı? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kıyı Emniyeti personel alımı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR ARACILIĞIYLA KAÇ KİŞİ ALACAK?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğ'ne İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsünde 33 işçi alınacak.

Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KPSS ŞARTI VAR MI?

Söz konusu ilanlara Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Deniz Trafik Operatörü

Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

 • Türk vatandaşı olmak,

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • Geçerliliği devam eden en az uzakyol birinci zabit yeterliliğine sahip olmak.

 • Uzakyol birinci zabit veya üst yeterlilikte en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak

 • Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

 • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

 • Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

 • Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.

 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

 • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar Mersin ilinde istihdam edilecektir.

 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İkinci Kaptan

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

 • En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

 • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Büro Personeli (Memur)

Meslek yüksekokulu Adalet Bölümünden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

 • MS Office programlarını bilmek.

 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

 • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.

 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Büro Personeli (Memur)

Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Makine ve Yat İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi Makineleri İşletme bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

 • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

 • MS Office programlarını bilmek.

 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

 • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar Çanakkale ilinde istihdam edilecektir.

 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Mühendis

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

 • MS Office uygulamalarını kullanabilmek.

 • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

 • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.

 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.Söz konusu ilanlara Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.

En Çok Aranan Haberler