HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KPSS B grubu nedir, konuları nedir? KPSS B grubu meslekleri nelerdir?

Devlete ait bir kurumda ya da kuruluşta memur olarak çalışmak isteyen kişilerin girmesi gereken bir memurluk sınavı vardır. Bu sınav (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak adlandırılmıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavı, farklı çalışma alanları ve farklı birimler olarak sınıflandırılmıştır. Kişiler yapmak istedikleri işe ve çalışmak istedikleri alana göre sınıflandırılmış olan sınavlara girmek durumundadırlar. Peki, KPSS B grubu meslekleri nelerdir?

KPSS B grubu nedir, konuları nedir? KPSS B grubu meslekleri nelerdir?

Lisans ya da ön lisans programlarından ya da bir orta öğretimden mezun olmuş ve memur Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerler. Bu sınavda gerekli olan puanı alan kişiler sınav sonucunun açıklanmasının ardından girmek istedikleri bölüm ya da birim için devletin yapacağı atamayı beklerler. Sınavda alınan puan iki yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. Girilmek istenen bölüm ya da birim için girilecek olan sınav grupları çeşitlilik gösterir. Bu gruplar memurluk için sınıflandırılmış olan lisans kadrolarına göre bölümlenmiştir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KPSS B grubu nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki mesleklere göre yapılan sınıflandırmalardan bir de "B Grubu"dur. B Grubu meslekleri, konuları ve atamaları farklıdır ve kendi grubuna özel olarak belirlenir. Bu gruptaki atamalar P3, P93, P94 puan türlerine göre yapılır. Her bir puan türü öğrencinin ön lisans, lisans ya da orta öğretim mezuniyet durumuna göre değişiklik gösterir. KPSS B grubu atamaları için yapılan sınıflandırma sorular ve meslekler için de yapılmaktadır.

KPSS B grubu puan hesaplamasına göre lisans kadroları için P3 puan türü ile hesaplama yapılır. Ortaöğretim mezunları için ayrılmış olan B grubunda puan hesaplaması P94 puan türü üzerinden hesaplanır. Ön lisans mezunlarının atamaları için puan hesaplaması ise P93 puan türüne göredir.

KPSS B grubu meslekleri nelerdir?

B Grubu kadroları lisans bölümlerinden oluşur. buna göre bölümde veterinerlik, mimarlık, psikologluk, sosyologluk, ebelik ya da hemşirelik gibi lisans kadroları atanmaktadır. Uzmanlar, müfettişler, kontrolörler ya da denetmenler için olan kadrolar dışındaki tüm kadrolar KPSS B grubu kadrosu olarak kabul edilir. B Grubu mesleklerinden birine atanmayı hedefleyen kişiler için Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına girme zorunluğu bulunur. Diğer KPSS grubu olan A grubundan farklı olarak KPSS B grubu her yıl girilmesi gereken bir sınav değildir. İki yılda bir gerçekleşir ve bir sınav sonucunun geçerlilik süresi de iki yıldır.

KPSS B Grubu konuları nedir?

B grubuna ait olan soru dağılımına göre matematik konuları matematikteki temel kavramlar, bölünme kuralları, EBOB ve EEKOK, birinci derece denklemler, üslü, köklü sayılar, permütasyon, olasılık, kombinasyon, tablolar ve grafikler, modüler aritmetik, problemler, kümeler işlem ve sayısal mantık problemleridir. Geometri alanında ise katı cisimler, dörtgenler, çokgenler, doğrudan açılar, geometrik kavramlar olarak belirlenmiştir.

Tarih alanında İslamiyet’ten önceki Türk tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam tarihi, Osmanlı’da yenileşme ve demokratikleşme hareketleri, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, muharebeler, anlaşmalar, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Döneminde Dış Politika gibi konular üzerinden sorular sorulmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu soruları Genel Yetenek, Genel Kültür ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Türkçe ve matematik soruları genel yetenek başlığı altındayken tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi Genel Kültür başlığı altında yer alır.

KPSS B grubu konuları Türkçe, Coğrafya, Matematik, Vatandaşlık ve Tarih ana başlıkları altında sayısal ve sözel alanlarda dağıtılmıştır. Bu dağılım da KPSS A grubuna ve KPSS B grubuna göre değişiklik göstermektedir. KPSS B grubu soru dağılımları, alanlar ve soru sayıları şu şekildedir:

En Çok Aranan Haberler