HABER

Logo Yazılım'da veri ihlali şoku! Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) duyuru geldi

Yazılım sektöründe hizmet veren Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'de veri ihlali gerçekleştiği tespit edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesinden ihlale ilişkin kamuoyu duyurusu yapılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. İşte Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'deki veri ihlalinin detayları...

Logo Yazılım'da veri ihlali şoku! Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) duyuru geldi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesindeki kamuoyu duyurusuna göre, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'de veri ihlali yaşandı.

KULLANICILAR VE MÜŞTERİLER ETKİLENDİ

Konu ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu kaydedildi.

siber saldırı

İŞTE ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİLGİLER

Etkilenen verilerin arasında veri sorumlusunun şahıs şirketi müşterilerine ait ad, soyad, unvan, TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgilerinin olabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde bulunan kamuoyu duyurusunun tamamı ise şöyle:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle:

Bir şahsın, veri sorumlusuna bir e-posta göndererek, bir veri sızıntısı olayı ile ilgili görüşmek istediğini belirtiği, bunun üzerine ilgili şahıs ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildiği, ilgili şahıs tarafından sızıntı olduğunun iddia edilen verilerin veri sorumlusuna iletildiği,
Yapılan inceleme sonucunda verilerin veri sorumlusu sistemlerine ait olduğunun ve hukuka aykırı olarak ele geçirilerek ihlalin gerçekleştiğinin tespit edildiği,
İhlalin tüm detaylarına ilişkin tespit çalışmalarının uzman kuruluşlarla beraber devam ettiği, konu ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu,
İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu,
İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısını tespit çalışmalarının devam ettiği,
Etkilenen verilerin veri sorumlusunun şahıs şirketi müşterilerine ait ad, soyad, unvan, TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgilerinin olabileceğinin düşünüldüğü
bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.01.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Kararı ile söz konusu kişisel veri ihlallerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler