HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

RESMİ GAZETE 3 MART 2023: EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT yürürlüğe girdi mi? İşte Resmi Gazete kararları...

3 Mart 2023 Resmî Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak edildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Milyonlarca kişi EYT ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyordu. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT yürürlüğe girdi mi? İşte Resmi Gazete kararları...

RESMİ GAZETE 3 MART 2023: EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT yürürlüğe girdi mi? İşte Resmi Gazete kararları...

3 Mart 2023 Resmî Gazete kararları EYT'ye ilişkin son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Resmi Gazete'yi incelemeye başladı. İşte 3 Mart 2023 Cuma Resmi Gazete kararları...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

EYT ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

EYT ile ilgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1357 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 127)
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 128)
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 129)
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Sosyal Hizmetler Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 130)
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 131)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6879, 6880, 6881)
–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6882)
–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6883)
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 14/2/2023 Tarihli ve 6789 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6884)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)
–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6886)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6887, 6888)

YÖNETMELİK

–– Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2023 Tarihli ve 11685, 11691, 11694 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2022/98, K: 2022/157 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 02/03/2023 Tarihli ve 71 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

ChefGPT


En Çok Aranan Haberler