HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Resmi Gazete kararları neler? 13 Nisan 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Resmi Gazete kararları 13 Nisan 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre, Cunda Adası ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi. Öte yandan Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi. Peki, Resmi Gazete kararları neler? İşte, 13 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete kararları neler? 13 Nisan 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Resmi Gazete kararları 13 Nisan 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Öte yandan 13 Nisan 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. İşte detaylar...

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

13 NİSAN 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 142)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Trabzon İli, Of İlçesi, Eskipazar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sınır ve Koordinatları Gösterilen Sahada Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, “İlk İşyerim Projesi” Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7056)

–– Sivas İli, Zara İlçesi, Ahmet Başyurt Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sınır ve Koordinatları Gösterilen Sahada Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7057)

–– İzmir İlinde Kurulacak Örlemiş RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7058)

–– Adıyaman İli, Besni İlçesi, Ciritmeydanı Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Besni Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7059)

–– Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Malkara Otoyolu Kesimi) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7060)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7061)

–– Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7062)
–– Bazı Taşınmazların, Konya Organize Sanayi Bölgesi VI. İlave 1. Kısım Genişleme Alanında Her Türlü Alt ve Üst Yapıların İvedilikle Tamamlanarak Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Amacıyla Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7063)

–– Kolludere Barajı ve Sulaması Projesi Kapsamında Belirtilen Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7064)

–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7065)

–– Tekirdağ İli, Çorlu İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanların Kutes Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7066)

–– Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği’nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7067)

–– Merkezi Balıkesir İli, Sındırgı İlçesinde Olmak Üzere “Doğal Şehirler Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7068)

–– Sakarya İlinde Yapılacak Olan Aktif Karbon Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7069)

–– Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7070)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2023 Tarihli ve 868, 869 Sayılı Kararları

YÖNETMELİKLER

–– İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7077)
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7078)

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

En Çok Aranan Haberler