Yolsuzluk

Yolsuzluk

Yolsuzluk, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de geçtiği üzere temel olarak bir görevi veya bir yetkiye kötüye kullanmaktır. Örneğin kişinin nüfsunu, titrinden kaynaklanan yetkilerini kendi çıkarı için kullanmasıdır. Dünya Bankası da yolsuzluğu kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tanımına göre yolsuzluk kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılmasıdır. Uluslarası Şeffaflık Örgütü ise bu tanımı kamu gücüyle sınırlamaz ve herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılması olarak tanımlar. Yolsuzluk ülkemizde de siyasetin ve halkın gündeminde olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yolsuzluk Haberleri