HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Elle aranmayı kabul etmeyen giremeyecek! Uçak yolcuları dikkat: Havalimanlarında yeni dönem başladı

Havalimanları ve uçaklarda yeni dönem başladı. Yeni kuralları kabul etmeyen yolcular havalimanına ve uçağa alınmayacak. Havalimanına ve uçağa girmek isteyen yolcular ve eşyaları elle aranabilecek. Elle eşya ve üst baş araması özel güvenlik görevlilerince de tesislere girişlerde yapılabilecek. İşte havalimanlarındaki yeni düzenlemenin detayları...

Elle aranmayı kabul etmeyen giremeyecek! Uçak yolcuları dikkat: Havalimanlarında yeni dönem başladı

Sivil havacılıkla ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte havalimanlarına girişlerde arama prosedürlerine düzenleme yapıldı. Özel güvenlik görevlileri hem eşyaları hem yolcuları teknik cihaz ve elle kontrol edip arama yapabilecek. Bazı eşyalar ise emanete alınabilecek.

HEM EŞYALARA HEM ÜST BAŞA ELLE ARAMA YAPILABİLECEK

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliğine ilişkin hükmünde yapılması öngörülen düzenlemeyle, tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek ve aranacak.

thumbs_b_c_1bffe1fa2366eef23c2b65df2669c46f

Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olacak.

TESİSE GİRİŞTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ELLE ARAYABİLECEK

Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek.

Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek.

thumbs_b_c_37a01e55acf323da45d844c5142e9ffc

EŞYALAR EMANETE ALINABİLECEK

Güvenlik sistemi veya cihazlarla yapılan kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, havacılık güvenliğinin ihlal edileceği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden yolcusu veya sahibi olmaksızın genel ve özel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranabilecek; açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek. Bu konuda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli aramaya ilişkin hükümleri saklı olacak.

O KİŞİLER HAKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Havaalanı mülki idare amiri tarafından havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması kapsamında uluslararası uygulamalara ve önlemlere uygun olarak belirlenen havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişiler, bu alanlarda güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanmasını sağlamaktan sorumlu kişiler ile yolcu dışındaki diğer kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

thumbs_b_c_294af43d3cc830e8f76f1a48c6c16bcb

'REFAKATÇİ' DETAYI

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya havaalanı mülki idare amirliği tarafından yolcu dışındaki kişiler için düzenlenen giriş izni veya yetki belgesi veya sertifikalarının güncellenmesi halinde yenilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan güvenlik tahditli alana girecek yolcu dışındaki kişilere refakat edilmesi zorunlu olacak.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olup uçak mürettebatına; yolcuların mevcut olabileceği alanlarda, geldikleri veya gidecekleri hava aracının hemen yakınındaki alanlarda, mürettebata tahsis edilen alanlarda, mürettebat üyelerinin geldiği veya gideceği hava aracı ile giriş noktası veya terminal arasındaki bölgeler dışında kalan güvenlik tahditli alanlarda refakat zorunlu olacak.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler