KADIN

İkiz çocuk yetiştiren aileler nelere dikkat etmeli? Birbirlerine benzeyebilirler ama...

Aynı gözler, aynı renk saç, aynı burun... Ancak biri utangaç olabilir, diğeri yeni insanlarla tanışmayı seviyor olabilir. Bu yazımızda ikiz çocuklardan bahsediyoruz. İkiz ebeveynlerinin diğer çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı, İkiz çocukları kıyaslamanın sakıncaları neler, ikizleri giydirirken ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Doğurganlık tedavileri kullanıldıkça ve daha ileri yaşlarda hamile kaldıkça çoğul gebelikler daha yaygın hale geliyor. Peki ikiz çocuklara ebeveynlerin yaklaşımları nasıl olmalıdır? İkiz çocukları kıyaslamanın zararları nelerdir?

İKİZ ÇOCUKLARDA KİMLİK GELİŞİMİ NASIL OLUR?

İkiz çocuklarda kimlik gelişimi, diğer çocuklardan farklı değildir. Fakat aynı anda iki çocuğun bir arada büyümesi, ebeveynler açısından zorluk yaratmaktadır. Bu nedenle de bazen kimlik gelişimlerinde ebeveyn tutumları nedeniyle farklılık olabilir.

Bazı zamanlarda da çocukların kendi bireysel gelişimleri açısından sıkıntılar yaşanabilir. Hamilelikten itibaren çoğunlukla ikizlerinden birinde baskınlık daha fazla görülür. Diğeri biraz daha geri planda kalabilir. Bu durum onların kişilik gelişiminde etkili olabilir. Anne baba tutumları da bu kişilik gelişimlerini olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir.

Daha baskın karakterde olan çocuk, ilgiyi devamlı üzerinde tutan, herkesin ilgisini çeken, daha sevimli, sempatik ve canayakın şekilde kendini gösterebilir. Bu da hem anne baba hem de diğer yetişkinler tarafından ön planda tutmalarına sebep olmaktadır.Bu durum diğer tekin hem sosyal hem de duygusal açıdan biraz daha geriden gelmesine neden olmaktadır.

İKİZ ÇOCUKLARDA DUYGUSAL GELİŞİM NASIL OLUR?

İkiz çocuklarda duygusal gelişimler açısından sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü aynı anda iki çocukla birlikte ilgilenmek fiziksel olarak çok mümkün olmayabilir.

Bu durumda, çocuklardan birini annenin alıp, diğerini başka bir yetişkinin alması, çocukların anneye bağlanması açısından sorunlar yaratabilir.

Bazı durumlarda eşler çocukları paylaşabilir. Bu durum bir çocuğun anneye, bir çocuğun babaya düşkün olup, diğer ebeveynle yakın ilişkiler kuramamasına neden olmaktadır.

İkiz çocuklarda duygusal gelişime bakıldığı zaman, aynı anda iki çocuğun bir arada büyümesi, anneyi paylaşma açısından sorun yaratabilir. Annenin aynı anda iki çocukla ilgilenememesi nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle bir çocuk çok fazla anneye düşkün olabilirken, diğeri anneden biraz daha uzak kalabilir.

Screenshot_32

İKİZ ÇOCUKLARDA BİREYSELLEŞME NASIL OLUR?

İkiz çocuklarda bireyselleşmenin oluşabilmesi için, öncelikle her ikisine de ayır bir birey olarak davranılması gerekir. Bireyselleşmesi süreci ancak 3 yaşından sonra başlar. Bu süreçten önce de, her birinin ayrı bir birey olduğunu kabul etmek ve o şekilde davranmak daha yararlıdır.

Aynı kıyafetleri giydirmek gibi sık yapılan hataları yapmamak gerekir. Tek yumurta ikizlerinde, bu bireyselleşme süreci, özellikle birbirine tıpatıp benzeyen ikizlerde biraz daha sıkıntılı olabilmektedir. Anne ve baba, her birinin kendi kişilik özelliklerine göre davranmalı, isimleri karıştırmamalı, birbirine yakın isimler bile koymamalı, farklı kıyafetler giydirmelidir.

İKİZ ÇOCUKLARDA BİREYSELLEŞMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

Bireyselleşmeyi olumsuz etkileyen en önemli tutum, aynı davranmak ve iki çocuğun da aynı olmasını beklemektir.

Aynı cinsiyetteki çocuklar için bu durum daha zordur. Aynı kıyafetleri, aynı oyuncakları almak ve sürekli aynı davranmalarını beklemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Çünkü ikisi de ayrı birer bireydir. Her ne kadar ikizi kardeş de olsalar, aynı olmak zorunda değildirler.

İKİZ ÇOCUKLARDA SOSYALLEŞME NASIL OLUR?

Sosyalleşme süreci genelde 3 yaşından sonra başlar. Ancak ikiz çocuklar hep bir arada büyüdüğü için, onların sosyalleşmeleri biraz daha çabuk olabilir.

Ancak bazen de, hep bir arada olmaları yüzünden dışarıya karşı çok da ihtiyaç hissetmeyebilirler. Bu nedenle ikiz çocukların sadece bir arada olmayı tercih etmeleri gibi durumlar görülebilir.

Burada hem ebeveyn tutumları hem de çocukların kişilik özellikleri etkilidir.

İKİZ ÇOCUKLARDAKİ KARDEŞ ÇATIŞMASINA NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

Kardeş çatışması her evde görülebilecek bir durumdur. İkizlerde de sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir.

Burada gösterilecek en önemli tutum, öncelikle izlemek olmalıdır. Çocukların ne konuda tartıştıklarını ve nasıl bir çözüm bulmaya çalıştıklarını öğrenmek gerekir. Hemen müdahil olmak ve ceza vermek çok yararlı olmayacaktır. Eğer iş şiddete varıyorsa, o noktada araya girmek ve bunun doğru olmadığını belirtmek, çözüm yolu bulmaya çalışmak gerekebilir.

Belirli bir oyuncağı eğer paylaşamıyorlarsa, aynısından iki tane almamak gerekir. O oyuncağı paylaşmayı öğrenmelidirler, eğer yapamıyorlarsa bir süre o oyuncağı ortadan kaldırmak uygun bir yaklaşım olabilir.

İKİZ ÇOCUKLARI KIYASLAMANIN SAKINCALARI NELERDİR?

İkiz çocukları kıyaslamak, birinden birisi genellikle baskın karakter olduğu için, diğerinin daha geri planda kalmasına ve çekingen olmasına yol açabilir.

Bazen çocuklar yarışma ortamına sokulabilir. Bu her çocuk için motive edici bir yaklaşım olmayabilir. Bazı çocukların daha çabuk pes etmesine neden olabilir. Bu nedenle kıyaslamaya girilmemelidir. Her ikisinin de ayrı bir birey olduğu unutulmamalıdır.

İKİZ ÇOCUKLARDA KARAKTER OLUŞUMU NASILDIR?

İkiz çocuklar hamilelik döneminden itibaren farklılık göstermektedir. Birisi biraz daha hızlı gelişebilir, diğeri biraz daha arkada kalabilir. Bu durum doğum sonrasında kendini gösterebilir.

Biraz daha gelişmiş olan çocuğun baskın karakterde olabileceği görülebilir. Baskın karakterdeki çocuk diğerini daha geri planda tutabilir. Çekingen kalan çocuk kendi halinde dururken, baskın karakterde olan girişken bir yapıda olabilir.

İKİZLERİ GİYDİRİRKEN EBEVEYNLER NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Çocukların kişilik ve karakter gelişimleri açısından, hep aynı davranmamak ve aynı giydirmemek çok önemlidir.

Eğer çocuklar tercih ediyorsa izin vermek, ama bunu yaparken de farklı desenli olanları seçmek gerekir. Hem ikizleri ayırt etmek açısından, hem de onların farklı bir birey olduğunu kendilerine göstermek açısından önemlidir.

İKİZ EBEVEYNLERİNİN DİĞER ÇOCUKLARINA YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

Diğer çocuk evin büyük çocuğuysa, zaten bebeklerin gelişine hazırlıklı olacaktır. Büyüdükleri zaman bir arada oyun oynamaları daha kolay olacaktır, büyük çocuk onları yönlendiren ve oyunlarını kuran olabilir. Daha kolay bir üçlü olabilmektedirler.

İkizlerden sonra bir çocuk dünyaya geliyorsa, o çocuk açısından ikizlerin arasında dahil olmak biraz daha sıkıntılı bir durumdur. Çünkü ikizlerin kendi aralarında kurduğu bir bağ olmaktadır. Buna üçüncü bir kişinin dahil olması biraz daha güç olabilmektedir. Bu noktada ebeveynlerin, ikizleri kardeşlerinin doğumuna hazırlaması gerekir.

Screenshot_35

İKİZ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL VE ÖĞRETMEN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İkiz ebeveynlerinin en çok zorlandığı konulardan biri de budur. Okul öncesi dönemde çoğunlukla aynı sınıfta olmaktadır. Bir arada olmaları okul öncesi dönemde çok büyük sıkıntı değildir.

Ancak ilkokul döneminde, ayrı sınıfta olmaları daha çok tercih edilebilir. Çünkü baskın karakterde olan ikiz, diğerini koruyan ve kollayan pozisyonda olabilir. Bu çekinik davranan kişinin gelişimi açısından sorun yaratabilir.

Her ikisinin kendi becerilerini gösterebilmeleri adına farklı sınıflarda olmaları ve öğretmenlerinin farklı olmaları daha yararlı olmaktadır. Aynı sınıfta oldukları takdirde karışma olasılıkları vardır. Öğretmenleri de aynı şekilde davranabilmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön