HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mobbinge uğruyorum ne yapmalıyım? Mobbing ile nasıl başa çıkılır?

Mobbing birçok insanın günlük yaşamını tehdit eden bir durum olarak ortaya çıkmıştır. İş yerinde, okulda, sosyal çevrede veya dijital platformlarda gerçekleşen mobbing mağdurların fiziksel ve zihinsel sağlığını ciddi şekilde etkileyen bir travma yaratabilir. Mobbing sadece bir kişinin sürekli olarak taciz, aşağılama, dışlama veya saldırıya uğraması değil aynı zamanda kişinin değerinin yok sayılması, kimliğinin çalınması gibi durumları da içerir.

Mobbinge uğruyorum ne yapmalıyım? Mobbing ile nasıl başa çıkılır?

İçindekiler

 • Mobbinge uğruyorum ne yapmalıyım?
 • Mobbing ile nasıl başa çıkılır?
 • Mobbing delilleri nelerdir?
 • Mobbing kanıtlanırsa ne olur?
 • Mobbing nasıl ispatlanır?
 • İş yerinde mobbing sayılabilecek hâller nelerdir?

Mobbing mağdurları genellikle sessiz çoğunluktadır. Zira bu tür durumlar genellikle gizli bir şekilde gerçekleşir ve mağdurlar, sessizce acılarını içlerine atarlar. Mobbing mağdurların iş performansını düşürür, günlük işlerini yerine getirmelerini zorlaştırır ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sürekli baskı mağdurları izole eder, onların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerine neden olur. Mobbing, mağdurların kişisel ilişkilerini ve aile yaşamlarını da olumsuz etkiler zira sürekli stres altında olmak, genel mutluluk seviyelerini azaltabilir.

Mobbinge uğruyorum ne yapmalıyım?

Mobbing sadece bireysel bir sorun değil toplumsal bir meseledir. Toplumun bu konuda eğitilmesi, empati ve saygı değerlerinin vurgulanması, mobbingin azaltılmasında büyük bir adım olacaktır. Mağdurlara destek olmak ve mobbingi önlemek, sadece bir kişinin değil tüm bir toplumun görevidir. Mobbinge maruz kalıyorsanız öncelikle bu durumun bir sorun olduğunu kabul etmeniz önemlidir. Mobbing kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

 • Mobbingin farkında olun ve bunu bir sorun olarak kabul edin. Mobbingin ne olduğunu ve nasıl tanımlandığını öğrenin. Mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, bunu bir sorun olarak kabul edin ve bu durumu çözmek için adımlar atın.
 • Mobbingin kanıtlarını toplayın. Mobbinge maruz kaldığınızı kanıtlayacak belgeler, e-posta, mesaj veya görsel kayıtlar toplayın. Bu kanıtlar, mobbingi kanıtlamak ve hukuki yollara başvurmak için önemlidir.
 • İşvereninize, sendikanıza veya güvendiğiniz bir kişiye durumu bildirin. Mobbinge maruz kaldığınızı işvereninize, sendikanıza veya güvendiğiniz bir kişiye bildirin. Bu kişiler, mobbingi çözmek için gerekli adımları atabilirler.
 • Hukuksal yollara başvurun. Mobbinge maruz kalmaya devam ederseniz, hukuksal yollara başvurabilirsiniz. Mobbing, iş hukuku kapsamında bir suçtur ve mobbinge maruz kalan kişiler, maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Mobbing ciddi bir sorundur ve mağdurun sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler, yardım almak için profesyonel destek alabilirler. Mobbinge maruz kalmak kimse için kolay bir durum değildir. Ancak bu durumdan kurtulmak için atabileceğiniz adımlar vardır.

Mobbing ile nasıl başa çıkılır?

Mobbing mağdurlarını bekleyen bir umut ışığı da vardır. Farkındalığın artması toplumun bu konuda daha hassas hale gelmesine yol açmıştır. Yasalar ve kurumla, mobbingi önlemeye yönelik daha etkili politikalar geliştirmekte ve mağdurlara destek sağlamaktadır. Psikologlar ve danışmanlar mobbing mağdurlarına yardımcı olmak ve bu travmayı atlatmalarına destek olmak için çalışmaktadır. Ayrıca mobbing mağdurları bir araya gelmekte ve deneyimlerini paylaşarak, dayanışma içinde olmaktadır. Bu destek grupları mağdurlara hissettikleri yalnızlık duygusunu azaltabilir, onlara cesaret ve güç verebilir.

Mobbing ile başa çıkmanın ilk adımı, durumu tanımak ve farkındalık geliştirmektir. Kendinizi mobbinge uğradığınızda tanıyın ve bu durumu inkar etmeyin. Ailenizden, yakın arkadaşlarınızdan veya bir terapistten destek alın. Duygusal destek, sizi güçlendirebilir ve yaşadığınız stresi hafifletebilir. Eğer mobbing işyerinde gerçekleşiyorsa, şirketinizin veya okulunuzun mobbinge karşı politikalarını öğrenin. Bu politikalara uygun şekilde harekete geçmeye cesaret edin ve durumu yöneticilere veya insan kaynaklarına bildirin. Mobbinge maruz kalan kişilere yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

 • Kendinizi izole etmeyin. Mobbinge maruz kaldığınızda, kendinizi izole etmemeye çalışın. Güvendiğiniz kişilerle konuşun ve destek alın.
 • Stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını bulun. Mobbing, strese neden olabilir. Stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını bulun. Örneğin, egzersiz yapmak, meditasyon yapmak veya yoga yapmak gibi aktiviteler stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
 • Profesyonel destek alın. Mobbing, ciddi bir sorundur ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Mobbinge maruz kalıyorsanız, bir psikolog veya terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.

Mobbing ile başa çıkmak, cesaret, sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir. Kendinize ve yaşadığınız duygulara değer verin. Başkalarından yardım almakta çekinmeyin, çünkü destek almak, mobbingle başa çıkmanızı kolaylaştırabilir ve yeniden sağlıklı bir yaşama adım atmanıza yardımcı olabilir.

Mobbing delilleri nelerdir?

Mobbing durumuyla başa çıkmak istiyorsanız bu tür davranışların varlığını ispat edebileceğiniz kesin delillere ihtiyacınız olacaktır. Mobbing durumunu doğrulayabilecek belirli deliller şunlar olabilir:

 • Mobbingle ilgili e-postalar, mesajlar, notlar veya diğer yazılı belgeler, taciz veya tehdit içeren ifadeler içeriyorsa, bu belgeler önemli kanıtlar olabilir.
 • Mobbing durumlarında tanıklar yani olayları gözlemleyen kişiler, önemli kanıt olabilir. Tanıklar, mobbing davranışlarını doğrulayabilir ve mağdurun iddialarını destekleyebilir.
 • Eğer mobbing sonucunda psikolojik veya fiziksel sorunlar yaşıyorsanız, doktor raporları ve psikolog değerlendirmeleri, mobbingin neden olduğu zararları belgeleyebilir.
 • Olaylar ve mobbing davranışları hakkında günlük tutmak, yaşananları doğru bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Bu, olayların tarihlerini, saatlerini ve ayrıntıları doğru bir şekilde belgeleyebilir.
 • Eğer mobbing fiziksel taciz veya tehdit içeriyorsa, fotoğraf veya video kayıtları, bu davranışları kanıtlamak için kullanılabilir.
 • İşyerindeki güvenlik kameraları, mobbing durumlarını kaydedebilir. Bu kayıtlar, mobbing davranışlarını doğrulamak için kullanılabilir.
 • İyi performans değerlendirmeleri veya geri bildirimler, mobbing mağdurlarının işlerindeki değişimleri göstermek için kullanılabilir. Eğer mobbing nedeniyle performansınız düşüyorsa, bu durumu belgelendirebilir.
 • Eğer mobbing yaşadığınızı düşünüyorsanız, durumu derhal şirket yönetimine veya insan kaynaklarına bildirmek önemlidir. Bu bildirimler, ilerleyen süreçte yaşananların belgelenmesi açısından önemli olabilir.

Bu deliller mobbing durumlarını belgelemek ve haklılığınızı kanıtlamak için kullanılabilir. Ancak mobbingle başa çıkmak için profesyonel bir hukuki danışmanlık almanız önemli olabilir. Uzmana danışarak, doğru adımları atarak ve gerektiğinde yasal haklarınızı koruyarak mobbing durumlarına karşı mücadele edebilirsiniz.

Mobbing kanıtlanırsa ne olur?

Mobbing iş yerinde psikolojik taciz olarak tanımlanan ve iş hukuku kapsamında suç teşkil eden bir durumdur. Mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından, bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing kanıtlanırsa mağdur, işverene, sendikaya veya hukuk mahkemelerine başvurarak maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca mobbingin varlığının tespit edilmesi halinde, işveren, mobbinge karışan kişileri işten çıkarabilir veya disiplin cezası verebilir.

Mobbingin kanıtlanması için mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir. Mobbingin kanıtlanması halinde mağdurun tazminat talebi genellikle kabul edilir. Mobbinge maruz kalmanın, mağdurun fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediği kabul edilir. Bu nedenle, mağdurun maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Mobbingin kanıtlanması halinde mağdurun talep edebileceği tazminatlar:

 • Kişi kıdem tazminatı talep edebilir.
 • İhbar tazminatı talep edebilir.
 • hedilen işçi, iş arama yardımı talep edebilir.
 • Mobbing nedeniyle mağdur olan işçi, manevi tazminat talep edebilir.

Mobbinge maruz kalan kişilerin, haklarından yararlanmak için hukuki yardım almaları tavsiye edilir.

Mobbing nasıl ispatlanır?

Mobbingin kanıtlanması için, mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir. Mobbing ispatı için hareket ve durumların sistematik olması, psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermesi ve bir kişiyi ya da hedef alması gerekir. Mobbingin kanıtlanmasında,aşağıdaki unsurlar önemli rol oynar:

 • Mağdurun şahsi beyanları: Mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair şahsi beyanları, mobbingin kanıtı olarak kabul edilebilir.
 • Tanık ifadeleri: Mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair tanık ifadeleri, mobbingin kanıtı olarak kabul edilebilir.
 • E-posta, mesaj, video gibi kayıtlar: Mobbinge maruz kalındığına dair e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar, mobbingin kanıtı olarak kabul edilebilir.
 • İş yerindeki uygulamalar: Mobbinge maruz kalındığına dair iş yerindeki uygulamalar, mobbingin kanıtı olarak kabul edilebilir.

İş yerinde mobbing sayılabilecek hâller nelerdir?

İş yerinde mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing iş yerindeki performans düşüklüğü, sosyal ilişkilerde bozulma ve iş ve okuldan uzaklaşma gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. İş yerinde mobbing sayılabilecek hâller şu şekilde sıralanabilir:

 • Psikolojik mobbing: Mağdurun kişisel özelliklerini, davranışlarını veya performansını hedef alan davranışlardır. Psikolojik mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Alay etme, küfür etme, hakaret etme

 • Söylenti yayma, mağduru küçük düşürme

 • Mağduru görmezden gelme, dışlama

 • Mağduru yalnızlaştırma, izole etme

 • Mağdurun işini zorlaştırma, başarısızlığa uğratma

 • Mağduru tehdit etme, korkutma
 • Fiziksel mobbing: Mağdurun fiziksel olarak zarar görmesine neden olan davranışlardır. Fiziksel mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Mağdura vurmak, itmek, tekmelemek

 • Mağdurun eşyalarına zarar vermek

 • Mağdura cinsel tacizde bulunmak

Mobbing davranışları iş yerindeki herhangi bir ortamda görülebilir. Mobbing yöneticiler, meslektaşlar veya astlar tarafından gerçekleştirilebilir. Mobbingin kanıtlanması için, mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir.


Express

En Çok Aranan Haberler