HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mobbing nedir, ne anlama gelir? Mobbing davranışları nelerdir?

Mobbing günümüzün dijital çağında giderek artan bir sorun haline gelmiş olan zararlı bir davranış biçimidir. Bu davranış genellikle internet üzerinde, özellikle sosyal medya platformlarında gerçekleşir, ancak okul, iş yeri veya diğer sosyal ortamlarda da meydana gelebilir. Mobbingle mücadele, empati, saygı ve anlayış temelinde yükseltilmelidir. Toplumun her kesimi, bu zararlı davranışı önlemek ve mağdurlara destek olmak için bir araya gelmelidir.

Mobbing nedir, ne anlama gelir? Mobbing davranışları nelerdir?

Mobbing mağdurlarda psikolojik sorunlar, düşük öz saygı ve depresyon gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Mağdurlar genellikle kendilerini yalnız, çaresiz ve umutsuz hissederler. Bu durum hem kişisel yaşamlarını hem de akademik veya mesleki başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Mobbinge maruz kalan bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığı ciddi şekilde zarar görebilir, hatta intihar düşüncelerine yol açabilir. Mobbingle mücadele toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bir konudur. Ebeveynler, öğretmenler, işverenler ve internet platformları, mobbingle mücadelede etkili bir rol oynayabilirler. Bilinçli ebeveynlik, çocukları internetin tehlikelerine karşı eğitmek ve duygusal zeka gelişimine odaklanmak mobbingle mücadelede ilk adımlardan biridir. Okullar ve iş yerleri, mobbingle mücadele politikalarını güçlendirebilir ve bu tür davranışları sergileyenleri caydırıcı önlemler alabilirler. Ayrıca internet platformları kullanıcıları korumak amacıyla daha etkili güvenlik önlemleri ve raporlama sistemleri oluşturabilirler.

Mobbing nedir?

Mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından, bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing iş yerinde, eğitim kurumlarında, aile ortamında ve diğer sosyal ortamlarda görülebilir. "Mobbing ne anlama gelir?" sorusu için kısaca şu yanıtı verebiliriz: Mobbing bir kişinin sürekli olarak başkalarını taciz etmesi, rahatsız etmesi veya aşağılaması anlamına gelir. Mobbingin temel özellikleri şunlardır:

 • Sistematik olması: Mobbing, sürekli ve tekrar eden bir davranıştır.
 • Psikolojik veya fiziksel zarar verme amacı taşıması: Mobbing, mağdurun psikolojik veya fiziksel olarak zarar görmesini amaçlar.
 • Hedefli olması: Mobbing, belirli bir kişiyi veya grubu hedef alır.

Mobbing, ciddi bir sorundur ve mağdurun sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler, yardım almak için profesyonel destek alabilirler.

Mobbing davranışları nelerdir?

Mobbing günümüzde iş ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiş olan insanların psikolojik ve duygusal sağlıklarını tehdit eden yaygın bir sorundur. Bu zararlı davranış biçimi genellikle bir kişinin diğerine sürekli, kasıtlı ve haksız eleştirilerde bulunması, aşağılayıcı ve küçümseyici davranışlar sergilemesi veya sürekli olarak izole etmesi şeklinde ortaya çıkar. Mobbing mağdurlarda düşük öz saygı, kaygı, depresyon ve hatta intihar düşüncelerine yol açabilecek ciddi psikolojik sonuçlar doğurabilir. Mobbing örnekleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

Psikolojik mobbing: Mağdurun kişisel özelliklerini, davranışlarını veya performansını hedef alan davranışlardır. Psikolojik mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Alay etme, küfür etme, hakaret etme
 • Söylenti yayma, mağduru küçük düşürme
 • Mağduru görmezden gelme, dışlama
 • Mağduru yalnızlaştırma, izole etme
 • Mağdurun işini zorlaştırma, başarısızlığa uğratma
 • Mağduru tehdit etme, korkutma

Fiziksel mobbing: Mağdurun fiziksel olarak zarar görmesine neden olan davranışlardır. Fiziksel mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Mağdura vurmak, itmek, tekmelemek
 • Mağdurun eşyalarına zarar vermek
 • Mağdura cinsel tacizde bulunmak

Mobbing sadece bireyin değil, aynı zamanda organizasyonun da sağlığını olumsuz etkiler. İş performansında düşüşe, yüksek personel devir oranına ve genel bir hoşgörüsüzlük atmosferine yol açabilir. Bu nedenle, mobbingin farkında olunması, hem bireylerin hem de toplumun sağlığı açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu zararlı davranışları önlemek ve mağdurlara destek olmak için bilinçlendirme kampanyaları, eğitimler ve daha güçlü yasal düzenlemeler gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, insanlar arasındaki saygılı, destekleyici ve anlayışlı ilişkiler, sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturur.

Hangi durumlar mobbing?

Mobbing örnekleri genellikle iş hayatında görülür. Örneğin bir çalışanın sürekli olarak iş yerinde dışlanması, projelerden bilinçli olarak dışlanması veya yaptığı işin değersizleştirilmesi mobbingin belirgin örneklerindendir. Ayrıca patron ya da meslektaşlar tarafından yapılan aşağılayıcı ve küçümseyici yorumlar da mobbingin bir yansımasıdır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte siber mobbing adı verilen durumlar da artmıştır. Sosyal medya platformlarında e-posta yoluyla veya diğer dijital iletişim araçlarıyla yapılan tacizler, mağdurları rahatsız eden, tehdit eden ve hatta itibarlarını zedeleyen mesajlar içerebilir. Ayrıca mobbing bazen cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim veya engellilik gibi kişisel özelliklere dayalı olabilir. Bu tür bir mobbing mağdurların kimliklerine yönelik ayrımcı veya ırkçı davranışları içerir. Bu durumlar hem iş hem de sosyal ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir ve mağdurları içine kapanık, güvensiz ve mutsuz hale getirebilir. Mobbingle karşılaşılan durumlar genellikle bir kişinin diğerine yönelik sürekli, istenmeyen ve zararlı davranışlar sergilemesiyle karakterize edilir. Mobbing örnekleri şunları içerebilir:

 • Sürekli Eleştiriler: Bir kişinin sürekli olarak eleştirilmesi, hataları ve eksiklikleri üzerinde aşırı vurgu yapılması, hedef alınması.
 • Aşağılama ve Hakaret: Diğer kişilere karşı küçük düşürücü, hakaret edici veya aşağılayıcı ifadelerin kullanılması.
 • İzolasyon: Bir kişinin diğerleri tarafından dışlanması, grup içinde yalnız bırakılması ve sosyal izolasyona maruz bırakılması.
 • Sürekli İş Yükü: Kişinin normal çalışma kapasitesinin üzerinde iş yüküne tabi tutulması, sürekli olarak ekstra görevlerle yüklenmesi.
 • Duygusal Taciz: Diğer kişiler tarafından sürekli olarak psikolojik baskıya maruz bırakılma, duygusal manipülasyon, tehditler veya şantaj.
 • Sürekli İlgisizlik ve İlgisiz Davranışlar: Diğer kişilerin sürekli olarak bir kişiye karşı ilgisiz veya kayıtsız davranmaları, görmezden gelmeleri.
 • Alay Etme ve İronic Davranışlar: Bir kişinin sözlerinin, davranışlarının veya görünüşünün alay konusu yapılması, ironik bir şekilde eleştirilmesi.
 • Yalan ve Dedikodu: Kişinin itibarını zedelemek için sürekli olarak yalanlar söylenmesi veya dedikoduların yayılması.
 • Cinsiyet, Irk, Din veya Cinsel Tercih Temelli Taciz: Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, dini inancı veya cinsel tercihi üzerinden sürekli olarak ayrımcılığa uğraması.
 • Siber Mobbingle İlgili Durumlar: İnternet üzerinden, özellikle sosyal medya platformlarında, bir kişiye yönelik sürekli olarak taciz edici, tehditkar veya aşağılayıcı mesajlar gönderme.

Bu durumlar mobbingin tipik örneklerindendir. Mobbing genellikle sürekli ve sistematik bir şekilde gerçekleşir ve kişinin psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu tür davranışlarla karşılaşan kişilere, yasalar ve şirket politikaları genellikle koruma sağlar ve bu durumlar rapor edilmelidir.

Express

En Çok Aranan Haberler