HABER

Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara ne kadar prim desteği verilecek? Prim desteği nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonrasında, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayının ilk iki haftasında geçerli olacak yeni yasakları açıkladı. Yasaklar kapsamında kapanan pek çok işletme KÇÖ ödemelerinin kesilmesi ile maddi zorluklarla tekrar baş başa kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine yiyecek içecek sektöründeki çalışanlara prim desteği verileceği açıklandı.

Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara ne kadar prim desteği verilecek? Prim desteği nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yiyecek ve içecek sektöründe çalışan vatandaşlara Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak prim destek ödemesinin detaylarını paylaştı. Ramazan ayında gerçekleşen iki haftalık kısmi kapanmadan oldukça etkilenecek olan yiyecek içecek sektörüne destek amaçlı ödenecek olan primler, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak Bakanlık tarafından ödenecek.

PRİM DESTEK ÖDEMELERİ

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesi"ne ilişkin yazılı açıklamasında;

zehra zümrüt selçuk

Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını belirten Selçuk, Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan primin Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verileceğini aktaran Selçuk, işverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğine işaret etti.

aile çalışma sosyal bakanlık

PRİM DESTEĞİ NEDİR?

1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Bilindiği üzere; kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 31 Mart 2021 tarihinde sona ermiş olup, anılan tarihten sonra haftalık normal çalışma sürelerine dönen söz konusu çalışanlar için bu kapsamda “normalleşme desteği”nden yararlanılabilecektir.

sgk

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Çalışanlar için işsizlik sigortası dahil yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. Buna göre, normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL’ye kadar destek sağlanacak. Destek ödemeleri en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait iş yerlerine veriliyor. Kamuya ait kurumlar ile kamudan alınan ihaleye bağlı işçi çalıştırılan özel sektöre ait iş yerleri destekten yararlanamıyor.

Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecekler. Örneğin geçen yıl 3 ay normalleşme desteği aldı ise tekrar normalleşmeye dönünce 30 Haziran’ı aşmamak üzere 3 ay daha destek alabilecek.

para3

NORMALLEŞME DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Normalleşme desteğinden yararlanmak için e-SGK/İşveren sistemi üzerinden “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü seçilerek başvuru yapılıyor.

Geri Dön