Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavı geç başvuruları başladı! Peki sınav ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında alınanacak Hakim ve Savcı adaylığı yazılı sınavı için geç başvurusu bu sabah başladı. Adalet Bakanlığı sınavı geç başvurusu bugün, verilen saatlerde sadece internet üzerinden yapılabilecek. Daha önce 1-8 Kasım tarihlerinde yapılan başvurular sonrasında ÖSYM, bir günlük geç başvuru şans tanıyor. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavı geç başvuruları başladı! Peki sınav ne zaman?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı için ÖSYM tarafından sadece bugün geçerli olmak üzere geç başvuru açıldı. Daha önce 1-8 Kasım tarihlerinde adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda yapıldı. Bugün açılan geç başvuru ise sadece internet üzerinde yapılabilecek ve saat 23.59'a kadar sürecek. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı için ÖSYM üzerinden 1-8 Kasım tarihlerinde başvurular alınmıştı. Başvuru ilanını duymayan veya kaçıranlar için bir şans daha vermek isteyen ÖSYM, sadece internet üzerinden olmak üzere bir günlüğüne geç başvuru açtı. Bu başvuruyu ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar yapabilecek. Adalet Bakanlığı yazılı sınavı ise 24 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI HAKKINDA DETAYLAR

2017 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2 (2017-Adli Yargı-2), 24 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Saat 10.00’da adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, Adalet Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Adayların, başvuru yapmadan önce Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır.

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavına; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabileceklerdir.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Adaylar sınavda, sınav kitapçığı kullanacaklardır. Sınav kitapçıklarının her biri matbaada özel olarak poşetlenecektir. Sınav kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Kitapçıklardaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle, her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

SINAV SORULARI DAĞILIMI VE PUANLANDIRMA

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

MÜLAKATA ALINACAK ADAY SAYISI

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler