HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mirasçılık belgesi istemi davası nedir, neden açılır? Mirasçılık belgesi istemi davası ne kadar sürer?

Bir kişinin ölen kişinin mirasçısı olabilmesi için bazı şartlar gerekir. Ölen ya da resmi olarak kayıp kabul edilen kişiden kalan mallar, taşınır ya da taşınmazlar ve paralar mirasçılara, miras kanununa göre paylaştırılır. Tüm mirasçıların isimleri, hakları ve payları mirasçılık belgesinde yazılıdır. Paylaşımlar bu belgede yazdığı şekilde yapılır. Mirasçılık belgesi talep edilerek alınan bir belgedir. Bazı durumlarda mirasçılık belgesi istemi davası açılabilir.

Mirasçılık belgesi istemi davası nedir, neden açılır? Mirasçılık belgesi istemi davası ne kadar sürer?

Mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, murisin ölümünden itibaren kanuni olarak mirasçı olan, murisin birinci dereceden, kan bağı olan yakınlarıdır. Atanmış mirasçılar ise murisin ölmeden önce düzenlettiği, noter ve avukat huzurunda hazırlanan vasiyetnamede isimleri miras bırakan kişi tarafından belirlenmiş olan kişilerdir. Vasiyetnamede yer aldığı sürece kan bağı olmasına gerek kalmadan mirasçı kabul edilir. Tüm mirasçı bilgileri, payları, hakları ve isimleri mirasçılık belgesinde görünür.

Mirasçılık belgesi istemi nedir?

Mirasçılık belgesi Türkiye’deki tüm noterliklerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden talep edilerek alınan bir belgedir. Mirasçının kendisi başvurmalı ya da vekalet verdiği bir avukat tarafından başvuru yapılmalıdır. Mirasçılık belgesi istemi çekişmesiz olarak kabul edilen bir yargı işlemidir. Belge, yetkili kurumlardan mirasçılık belgesi istemi dilekçesi ile talep edilir. Eğer mirasçılar arasında ya da mirasçılarla ilgili nüfus kayıtlarında bir tutarsızlık, bilgi eksikliği ya da hata varsa noterliklerin mirasçılık belgesi verme yetkisi yoktur. Belge direkt olarak sulh hukuk mahkemelerinden istenmelidir. Tüm mirasçıların isimleri ve kimlik bilgileri düzenlenen bu belgede yer alır.

Mirasçılık belgesi istemi davası neden açılır?

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi alabilmek için dava açılır. Yasal tüm mirasçıların mirasçı olduklarına dair kanıt niteliğinde bir belgedir. Tüm mirasçıların isimleri, mirastan hakları ve pay oranları bu belgede yazılıdır. Belgenin talebi için dava açılır. Noterliklerden yapılan mirasçılık belgesi başvuru yapılan aynı gün alınabilir. Herhangi bir sorunlu durum, eksik bilgi, tutarsızlık gibi aksi bir durum olmadığı takdirde hızlı ve aynı gün çıkartılabilen bir belgedir. Eğer bir sorun varsa noterliklerden bu belge alınamaz, sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Mirasçılık belgesi istemi davası ne kadar sürer?

Başka hukuki işlemlere ve davalara göre en hızlı sonuç alınan davalardan biri de mirasçılık belgesi istemi davasıdır. Eğer mirasçılık belgesi istemi sulh hukuk mahkemesine yapılacaksa dava açılır. Başvurunun ardından bir haftalık bir süre içinde mirasçılık belgesi çıkartılabilir. Tüm işlemlerin olması gerektiği şekilde, hukuki kurallar doğrultusunda ilerlemesi için bu davanın bir avukat eşliğinde sürdürülmesi doğru olacaktır. Avukat yönlendirmesi ile mirasçılık belgesi çıkartma süreçleri daha hızlı ilerleyebilmektedir.


Express

En Çok Aranan Haberler