HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mirasçılık belgesinin iptali nedir? Veraset İlamı iptali nasıl yapılır, dava nasıl açılır?

Ölen kişinin birinci dereceden, kan bağı olan yakını olması mirasçıları yasal mirasçı yapar. Atanmış mirasçılar da kanunen hak ve pay sahibidir. Muris, ölmeden önce hazırlattığı vasiyetnamede kan bağı olmayan kişileri de yazmış olabilir. Bu durumda atanmış mirasçılar da mirastan pay alma hakkı kazanırlar. Tüm mirasçıların isimleri ve payları mirasçılık belgesinde yazılı olur. Mirasçılık belgesinin iptal edilmek istendiği ya da gerektiği durumlar da olabilir.

Mirasçılık belgesinin iptali nedir? Veraset İlamı iptali nasıl yapılır, dava nasıl açılır?

Bir kişinin, ölen ya da kanunen kayıp kabul edilmiş olan kişinin mirasçısı olabilmek için bazı şartlara uyması gerekir. Miras hukukuna göre atanmış ya da yasal olmak üzere iki tip mirasçı vardır. Yasal mirasçılar ölen kişi ile kan bağı olan kişilerdir. Atanmış olan mirasçılar ise kan bağı olmadığı halde, muris tarafından atanmış, vasiyetnamede adı olan mirasçılardır ve mirasçılık belgesinde adı yazılı olur.

Mirasçılık belgesinin iptali nedir?

Mirasçılık belgesi almak için resmî olarak mirasçı sayılan kişiler ya da o kişilerin vekalet verdiği avukatlar talepte bulunabilir. Talebin ardından noterliklerden aynı gün ya da sulh hukuk mahkemelerinden bir hafta içinde alınabilen bu belgede tüm mirasçıların isimleri ve payları yazılıdır. Paylaşım bu belgeye göre yapılır.

Bazı durumlarda mirasçılık belgesinin iptali istenir ya da gerekli görülür. Bu belgenin iptali için dava açılır. Mirasçılık belgesi iptali davası, mirasçıların kalan miras üzerinde olan paylarının ya da haklarının doğru gösterilmediğine dair açma hakları olan bir davadır. Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçılık belgesinin iptali zamanaşımı ya da hak düşürücü süre gibi durumlardan muaftır.

Mirasçılık belgesinin iptali nasıl yapılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davası asliye hukuk mahkemeleri aracılığı ile açılabilen bir davadır. Murisin mirasçıları herhangi bir gerekçe ile bu davayı açabilir. Belgedeki bilgilerin yanlış, eksik olması gibi nedenlere bağlı olarak itiraz amacı ile bu dava açılabilir. Dava açma hakkı her mirasçı için geçerlidir. Mirasçılık belgesinin iptali davasında vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre düzenlenir. Örnek olarak 2023 yılı için bu rakam miras davaları için 8.900 TL olarak belirtilmiştir. İptal davaları için 15.000 TL civarı vekalet ücreti alınabilmektedir.

En Çok Aranan Haberler