HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yabancıların miras hakkı nedir? Yabancı eşin miras hakkı var mı, Türk vatandaşlığından çıkarılan kişiler mirasçılık belgesi alabilir mi?

Bir kişinin ölümünden ya da yasal olarak kayıp olduğunun kabul edilmesinin ardından o kişinin sahip olduğu tüm mal ve para yakınlarına kalır. Mal varlığının paylaşılması durumunda, miras kalan her şey üzerinde pay ve hak sahibi olan kişilerin sahip olduğu hakların tamamına miras hakkı adı verilir. Yabancı uyruklu kişilerin ya da yurt dışında kalan miras hakları konusunda da miras kanunu gereğince belirlenmiş bazı kurallar vardır.

Yabancıların miras hakkı nedir? Yabancı eşin miras hakkı var mı, Türk vatandaşlığından çıkarılan kişiler mirasçılık belgesi alabilir mi?

Yasal olarak miras hakkına sahip olan kişiler, atanmış ya da yasal mirasçılar olarak iki ana başlıkta sınıflandırılırlar. Kanunlara göre düzenlenen şekilde mal paylaşımı yapılması sağlanır. Ölen ya da kayıp olarak kaydedilen kişiden kalan her türlü mal ya da nakit para bu kişinin birinci dereceden ya da uzak akrabaları arasında paylaştırılabilir. Atanmış olan mirasçılar ise mirası bırakan kişinin ölmeden önce noter ya da avukat ile birlikte belirlemiş olduğu mirasçılar anlamına gelir. Onlar da kanuni olarak mirasçıdır. Bazı durumlarda miras ya da tereke olarak adlandırılan mallar, taşınır ya da taşınmazlar yurt dışında kalmış olabilir ya da mirasçı olan kişi veya kişiler yabancı uyruklu olabilir. Miras hukukunda yabancı uyruklu bir vatandaş olan kişilerin miras hakları konusunda da bazı kurallar yer almaktadır.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Yurt dışında kalan miras nasıl alınır?

Muristen yani miras kalan kişiden kalan ve paylaşılması gereken taşınır mal ya da para alacağı için öncelikle veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesi çıkartılmalıdır. Bu belge noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden, resmen mirasçı olan kişiler tarafından talep edilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda murisin bıraktığı mal taşınmaz da olabilir. Eğer bu taşınmaz yurt dışında ise taşınmazın bulunduğu ülkeden mirasçılık belgesinin alınması gerekir.

Yurt dışında kalan mirasın alınabilmesi için gerekli bazı belgeler ve işlemler vardır. Vasiyetname sahibi olan kişinin ya da murisin ölüm belgesi çıkartıldıktan sonra mirasçıların pasaportları, veraset ilamı ve mirasçı olan kişinin muris ile yakınlığını kanıtlayan bazı belgeler gereklidir. Gerekli belgeler mirasın bulunduğu ülkedeki yetkili birimlere teslim edilir. Eğer mal taşınabilirse ülkeden veraset ilamı talep edilmelidir. Mirasçılar Türkiye’de ise konsolosluklar ya da temsilcilikler bu konuda mirasçıların başvuru yapmaları halinde tüm işlemlerin yürütülmesini sağlayacaktır.

Yabancılar mirasçılık belgesi alabilir mi?

Türk hukukuna göre yabancıların miras hakkı da bulunmaktadır. Yabancı uyruklu olan kişiler, kendilerine kalan mirası alabilme ya da mirasçılık belgesi talep edebilme hakkına sahiptir. Bu kişiler Türkiye’deki Sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi talep edebilmektedir. Farklı bir devletin vatandaşı olmak Türk hukukuna göre mirasçı olmanın önünde bir engel olarak görülmemektedir.

Mirası kalan muris yabancı biri ile evliyse Türk hukukuna göre yabancı eşin miras hakkı da vardır. Hem mirasçılık belgesi talep etme hakkı hem de mirastan pay hakkı olan yabancı eşler, Türkiye’de uygulanan hukuka göre mirastan yararlanabilirler. Ancak yabancı uyruklu olan eşlerin kanunen mirasçı olduklarının kanıtlanması ve nüfus kayıtlarında bu doğrultuda bilgi yer alması gerekir.

Türk vatandaşlığından çıkarılan kişiler mirasçılık belgesi alabilir mi?

Türkiye’deki miras hukukuna göre ölen kişinin terekesinden payı olan bir mirasçı yabancı uyruklu olup olmadığı fark etmeksizin mirasçı kabul edilir. Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı talep etmesi için de bir engel yoktur. Önemli olan diğer şartlara uygun olması ve resmen mirasçı kabul edilmesidir. Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler, Türk vatandaşlarına göre farklı imkanlara ve haklara sahiptir. Ancak miras hukuku yabancı uyruklu kişilerin de mirasçı olmasında bir engel koymamıştır. Bir kişi Türk vatandaşlığını kaybettiği zaman yabancı uyruklu statüsünde olarak görülürler ve yabancı mirasçı olarak kabul edilirler. Bu sebeple sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi talep etme ve alma hakları vardır.

En Çok Aranan Haberler