HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Evlenecek tüm kadınları ilgilendiriyor! Önceki soyadı kullanılabilecek mi? "Düzenlememizde yer almaktadır"

Kadınların soyadı kullanımına ilişkindüzenlemeyi içeren ve '9. yargı paketi' olarak da bilinen yasa teklifi üzerinde görüşmeler başladı. AK Partili milletvekili Cahit Özkan'ın açıklamasında, düzenlemede kadınların evlenmeden önceki soyadlarını da kullanabilmelerine ilişkin detay dikkat çekti. CHP lideri Özgür Özel söz konusu düzenlemeye tepkisiyle gündem olmuştu.

Evlenecek tüm kadınları ilgilendiriyor! Önceki soyadı kullanılabilecek mi? "Düzenlememizde yer almaktadır"

Kamuoyunda uzun süredir kadınların evlendiğinde kocalarının soyadlarını almalarına ilişkin düzenleme konuşuluyor. '9'ncu Yargı Paketi' görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonunda başladı. Teklifin imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekleri düzenlememizde yer almaktadır" dedi.

MECLİSTE 9. YARGI PAKETİ TOPLANTISI

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda '9'ncu Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

290459_TBMM-ADALET-KOMISYONU-KAMUOYUNDA-9NCU-

"2002'DEN BERİ SÜREGELEN REFORM İRADESİ, BU İLKE VE DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİNİN SOMUT BİR TEZAHÜRÜDÜR"

DHA'nın aktardığına göre; teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 9'ncu Yargı Paketi'nin ideal hukuk arayışının bir devamı olduğunu belirterek, "Temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin arttırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzün ana ilke ve değerleri olarak yargı camiasında ve uluslararası alanda genel kabul görmektedir. Ülkemizde 2002 yılından günümüze kadar aralıksız bir şekilde süregelen reform iradesi, bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürüdür" dedi.

'AYM'NİN İPTAL KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEMELER YAPILDI'

Özkan, teklif ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda önemli düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Tabii iptale konu düzenlemeler cumhuriyetimizin erken dönemlerinden itibaren yürürlüğe girmiş, yaklaşık 100 yıl yürürlükte kalmış bazı kanun maddelerini, yine son 22 yılda hayata geçirdiğimiz anayasal reformlarla, AYM'nin değerlendirmesinden geçmiş ve iptal ile karşılaşmışız. Yani 100 yıl aynı düzenlemelerle gelen hukuk düzenimiz, 2023 yılında verilen iptal kararlarıyla cumhuriyet döneminde yer alan bazı kanunların anayasal denetimi çerçevesinde de bu paket hazırlanmıştır. Günümüzde demokratik rejimlerin tamamlayıcı unsurlarından biri olan 'Anayasaların Üstünlüğü' ilkesi, kanunların anayasa uygunluğunun denetimini gerekli kılmaktadır. Bu denetim dünyada pek çok ülkenin yargısal organları tarafından gerçekleştirilmektedir. Anayasa yargısının gerektiği konusunda fikir birliği bulunmakla beraber anayasa mahkemeleri özellikle siyasal organların tercih ve takdir alanlarına müdahale ettiğinde, kararlar verdikçe meşruiyetleri de sadece ülkemiz açısından değil, bütün dünya ülkeleri açısından tartışılmakta, yargısal aktivizm tartışmaları alanında sorgulanmaktadır."

tredgdf

"EVLENEN KADININ SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEME AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN"

Özkan, güçlü bir toplum olmanın yolunun sadece maddi imkanlardan değil her şeyden önce güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumuna bakarken anne, baba ve çocuklardan oluşan bir yapıdan ziyade çok daha geniş multidisipliner bir perspektiften meseleye yaklaşmamız gerekmektedir. Meseleyi basitleştirmek ve sıradanlaştırmak yerine aile kurumunun toplum hayatımızdaki yerini doğru ve isabetli bir şekilde tayin etmemiz lazım. Milletimizin alamet-i farikası olan güçlü aile yapımızı zayıflatacak her türlü girişim karşısında teyakkuz halinde olmalıyız. Her şeyden önce soy bağının sıhhatinin ve aile birliğinin sağlanması amacıyla, evlenen kadının soyadına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

"ÖNCEKİ SOYADLARINI DA KULLANABİLECEKLER"

Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekleri düzenlememizde yer almaktadır.

290460_TBMM-ADALET-KOMISYONU-KAMUOYUNDA-9NCU-

"BABAYLA ÇOCUK ARASINDA SOY BAĞININ REDDİ DAVASINA İMKAN VERİYOR"

Baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma imkanı verilmektedir. Ailenin, huzur ve refahının kurulması amacıyla baba olduğunu iddia eden 3'üncü kişilerin soy bağının reddi davasını açabilmesi belirli kurallarla öngörülüyor. Evlat edinenlerin, evlatlığın ana ve baba adı olarak yazılabilmesine imkan tanınmaktadır."

HAKARET SUÇUNDA AZAMİ ŞİKAYET SÜRESİ 2 YIL

Kanun teklifiyle hakaret suçu ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı belirten Özkan şöyle devam etti:

"Şikayete tabi hakaret suçu bakımından azami şikayet süresi öngörüyoruz. Düzenleme ile soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından, şikayet süresinin her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceği öngörülmektedir. Böylelikle özellikle yeni gelişen teknolojiler, dijital mecralar, sosyal medya uygulamaları üzerinden uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımızın üzerinde sonradan baskı ve tehdit oluşturulmasının da önüne geçilmek istenmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçunu uzlaştırma kapsamından çıkartarak ön ödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle işlenen hakaret suçunu, ön ödeme kapsamına almak suretiyle bu suçla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Bazı kişilerin özellikle toplumun hassasiyet duyduğu alanlara yönelik kasıtlı paylaşımlar yapmak suretiyle sosyal medyanın gücünü kötüye kullanmak ve bu suretle gelir elde etmek anlayışına sahip olduğunu biliyoruz. Biz de uygulamadan gelen talep ve öneriler ile günümüzün çağdaş ceza adalet sistemlerinin, genel yönelimlerini dikkate alarak özellikle sosyal medya üzerinde kolaylıkla gerçekleştirilebilen hakaret suçunu, ön ödeme kapsamına almak suretiyle bir taraftan yargının iş yükünü azaltmak, diğer taraftan da suçla etkin mücadeleyi hedeflemekteyiz. Bu düzenleme asla kişiye hakaret edebilme özgürlüğü tanımamaktadır. Nitekim bu şekilde işlenen hakaret suçunun 5 yılda yeniden işlenmesi durumunda fail hakkında aynı suçtan dolayı ön ödeme hükümleri uygulanmayacak ve bu suç bakımından kişi hakkında doğrudan kamu davası açılacaktır. Ayrıca mağdurların hukuk mahkemelerinde tazminat davası açmak ve tazminat elde etme imkanları bulunmaktadır."

Cahit Özkan'ın kanun teklifi ile ilgili açıklamalarının ardından muhalefet milletvekilleri, kanun teklifinin hazırlanışı ve içeriği bakımından Anayasa Mahkemesi madde ve kararlarına aykırı olduğunu dile getirerek kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti. Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KADININ SOYADI TEPKİSİ: DEVLET OLARAK SANA NE?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadının soyadı kullanımına ilişkin düzenlemeye geçtiğimiz günlerde tepki göstermiş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hem demokratikleşmeden, iyi yönetimden bahsedeceksiniz hem de kadının soyadına karışacaksınız! Devlet olarak sana ne? Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyineceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadını kullanacağına sadece kadınlar karar verir!"

Ekran görüntüsü 2024-07-11 141953

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

En Çok Aranan Haberler