HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mirasçılıktan çıkarma nedir? Mirasçılıktan çıkarma sebepleri nelerdir, alkolik olmak mirasçılıktan ret sebebi mi?

Miras, kanunen haktır ve murisin ölümünün ya da resmen kayıp ilan edilmesinin ardından yakınlarına pay edilir. Murisin mirasçısı olarak görünen kişiler onun birinci dereceden akrabası olmayabilir. Bazı mirasçılar yasal mirasçılar bazı mirasçılar ise atanmış mirasçılardır. Farklı nedenlere bağlı olarak muris tarafından ya da kanunlara gereği mirasçılar mirasçılıktan çıkartılabilir ya da kendi istekleri ile mirası reddedebilir.

Mirasçılıktan çıkarma nedir? Mirasçılıktan çıkarma sebepleri nelerdir, alkolik olmak mirasçılıktan ret sebebi mi?

Ölen ya da kanuni olarak kayıp olarak kabul edilen kişilerden geriye kalan tüm taşınır ya da taşınmaz mallar ve paralar yakınlarına paylaştırılır. Kalan mirasın paylaştırılması için hak sahiplerinin belirlenmesi gerekir. Bu belirleme yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar arasında yapılır. Yasal mirasçılar muris ölür ölmez direkt olarak kanuni mirasçılardır. Atanmış olan mirasçılar ise ölen kişi hayattayken kendi tercihi ile belirlediği mirasçılardır.

Muris ölmeden önce aklı başındayken, noter ve avukat aracılığı ile bir vasiyetname düzenletir. Bu vasiyetnamede muris tarafından mirasçı olarak belirlenen isimler yer alır. Ölüm gerçekleştikten sonra açılan vasiyetnameye göre, vasiyetnamede görüldüğü şekilde mal dağılımı yapılır. Mirasçılardan ya da muristen kaynaklı bazen de kanunlar gereğince miras farklı şekilde paylaştırılabilir. Ya da geçerli kabul edilen mirastan ıskat sebeplerine göre mirasçılar paylarından ve haklarından muaf tutulabilir. Bu ıskat durumu farklı durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Mirastan çıkarma sebepleri nelerdir?

Bir mirasçının mirasçılık hakkından olabilmesi için farklı nedenler olabilir. Miras bırakan kişi açık bir irade ile beyan ettiyse belirttiği kişi mirasçılıktan çıkar. Alt soyundan birini ya da birilerini mirasından men eden miras bırakan, bu durumu ölüme bağlı olan tasarrufunda resmi kuralara göre belirtmelidir. Aciz sebebi ile ya da bilinen diğer adı ile koruyucu mirasçılıktan çıkarma işlemi için de geçerli sebepler gösterilmelidir. Borç ödeme durumundan aciziyeti nedeniyle mirasçılar mirasçılıktan çıkartılabilirler. Mirasçılıktan çıkartma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesine göre belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Mirastan ret sebepleri medeni kanuna göre belirlenen şekilde uygulanmaktadır. Buna göre mirastan reddetme gerekçeleri ve sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Mirasçı olan kişi miras bırakana ya da o kişinin yakınlarına karşı ağır kabul edilen bir suç işlemişse
  • Mirasçı kişi miras bırakana ya da miras bırakan kişinin aile üyelerine karşı aile hukukuna aykırı bir suç işlediyse ya da aile yükümlülüklerini yerine getirmediyse
  • Miras bırakan kişinin mal varlığına ve haklarına tecavüz edildiyse

Mirasçılıktan çıkarma noter huzurunda yapılan miras sözleşmesi ile belirlenir. Yine noterlikte düzenlenen bir vasiyetname ile de kişiler mirasçılıktan çıkartılabilmektedir. Vasiyetname ile düzenleme yapılacaksa gerekli olduğu durumda, mirasçılıktan çıkarma vasiyetname örneği noterlikten temin edilebilir. Bu örneğe göre vasiyetname düzenlenir.

Alkolik olmak mirasçılıktan ret sebebi mi?

Mirasçılıktan çıkarma davası medeni kanuna göre iki türlü şekilde açılabilir. Mirastan çıkartma ya da ıskat cezai ya da iyi niyetle olmak üzere mümkün olabilir. Cezai ıskat yapılacaksa mirasçı, miras bırakan kişiye karşı kötü ya da ağır bir suç işlemiş olabilir. Aile hukukuna göre belirlenen görevleri yerine getirmeyen kişiler de ihlal nedeniyle cezai ıskata maruz kalabilir.

İyi niyetli olarak da ıskat yapılması söz konusu olabilir. Bu durumlarda vasiyet düzenleten kişi ıskat etme kararı aldığı çocuklarını, alt soyunu, kan bağı olan kişileri korumak için ıskat yapabilir. Örnek olarak kendisinden onlara kalan borcu ödememeleri için onları mirasçılıktan çıkartabilir. Alkol tüketmek bir ıskat sebebi, mirasçılıktan ret sebebi olamaz. Ancak alkolik olarak, kötü bir hayat tarzı sebebi ile aile görevlerini yerine getiremeyen kişi cezai ıskat başlığı altında vasiyet sahibi tarafından miras dışı bırakılabilir.

Express

En Çok Aranan Haberler