Matematik nedir?

Matematik nedir?

Günümüz eğitim sisteminin hemen hemen her kısmında bulunan matematik, soyut bilimle ortaya çıkan ve rakamsal ifadelerle oluşturulan bir bilim dalıdır. Bilimin her aşamasında bulunan matematik sayesinde teknoloji, keşif, uzay bilimi gibi birçok alanda yenilikler meydana gelir. Somut olarak elde edilemeyen matematiksel formüller veya ispatlar, bi gereksinim olmalarından dolayı ortaya çıkmıştır. Matematik kelimesinin kökeni Eski Yunanca’dan gelir. Bilme, bilim, öğrenme gibi anlamları vardır. Günümüz teknolojisi ve icatlar, matematik bilimi sayesinde ortaya çıkmıştır. Bilgisayarlar, uzay bilimi, takvimler, birçok meslek dalı ve hatta kullanılan saatler bile matematik yardımıyla bulunmuş ve yaşamın düzenli bir yapıya sahip olmasına olanak sağlamıştır. Matematik, hem bir düşünce sistemi hem de mantıksal bir sistemdir.

Matematik Haberleri