Güncel

"Irak'ta lidersiz bir isyan"

Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa: - "Arap baharı yaşayan ülkelerin aksine Irak'ta başlayan sokak hareketlerinin lidersiz devam ettiğini, siyasi söylemlerden çok iş, aş ve hizmet eksenli taleplerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz" - "Irak'ta göstericileri bir araya getiren yegane saik yolsuzluklara bulaştığı iddia edilen siyasi aktörlere duyulan tepkidir" - "Zengin petrol yataklarına sahip olan ülkede halkın önemli bir kesimi zor şartlarda yaşam sürmeye devam etmiştir. Yolsuzluk, iltimas, adam kayırmalar had safhaya ulaşınca Irak halkı Sünnisi, Şiisi, Kürdü, Arap'ı ve Türkmen'i ile sokağa çıkmıştır" - "Irak'ta yaşanan süreci dış güçlerden bağımsız değerlendirmek elbette doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Başta Amerika ve İran olmak üzere çeşitli bölgesel ve küresel aktörlerin, burada yaşanan süreci yakından takip edecekleri, hatta manipüle ederek kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışacakları muhakkaktır" - "Abdulmehdi'nin istifa etmesi ülkeyi bir kaosa sürükleme tehlikesi barındırmaktadır" - "Kuzey Irak'ta özerk bir bölge oluşturan Kürt unsurun çıkabilecek bir iç kargaşada bağımsızlık yönünde adım atması ülkeyi yeni bir iç savaşa sürükleme tehlikesi barındırmaktadır" - "Sünni Arapların çıkacak bir karışıklıkta takınacakları tavır da ülkenin geleceği açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla Irak'ta yaşanacak bir karmaşa tüm bölgeyi etkileme potansiyeline sahiptir"